NahumPerformanceF.jpg

PAY WHAT YOU DECIDE

All events in EXPERIMENTICA 2018 are 'Pay What You Decide'.
What have you got to lose? 

How does it work?

·         Have a look through the programme and decide which shows you’d like to see.

·         Click the link which will take you to our booking page, call our Box Office on +44 (0) 29 2030 4400 or drop in in person.

·         On the day, collect your ticket from Box Office as usual.

·         There will be a collection bucket on your way out of our performances spaces where you can make your decided contribution.

·         All of your payments will go directly to supporting artists to make and perform new work at Experimentica.

·         Please note: any uncollected tickets will be released 30 mins before the start of the performance.

 

TALWCH YR HYN A FYNWCH

Y drefn:

  •  Gallwch archebu tocynnau drwy ein gwefan neu o'n Swyddfa Docynnau, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn ar 029 2030 4400.
  • Ar y diwrnod ei hun, casglwch eich tocyn o'r Swyddfa Docynnau fel arfer.
  • Bydd yna fwced casglu arian ar y ffordd allan o Theatr Seligman ar ôl y sioe lle gallwch wneud eich cyfraniad ariannol.
  • Nodwch os gwelwch yn dda: caiff unrhyw docynnau heb eu casglu eu rhyddhau 30 munud cyn dechrau'r perfformiad.